eWebeditor在不同浏览器中点击所有按钮没反应的解决办法-前两天一个客户说IE用不了。下了一个傲游浏览器。但是用这个添加产品时eWebeditor的按钮却都没有效果。我也下了一个试了一下确实。搜了好久找了几个。都存在一些问题。稍作些修改:...

海南网站建设,网页设计
记忆工作中的点滴
首页>> Asp技术 >>eWebeditor在不同浏览器中点击所有按钮没反应的解决办法

前两天一个客户说IE用不了。下了一个傲游浏览器。但是用这个添加产品时eWebeditor的按钮却都没有效果。我也下了一个试了一下确实。搜了好久找了几个。都存在一些问题。稍作些修改:

首先打开Include/Editor.js文件

找到:if (element.YUSERONCLICK) eval(element.YUSERONCLICK + "anonymous()");

或者:if (element.YUSERONCLICK) { eval(element.YUSERONCLICK + "anonymous()"); }

版本不一样可能代码有些不同

修改为:

if (element.YUSERONCLICK) {
try {
eval(element.YUSERONCLICK + "anonymous()");
}
catch(err) {
eval(element.YUSERONCLICK + "onclick(event)");
}
}

关闭浏览器。重新打开试下。是不是可以了。顺便把网上搜索出来的也贴出来。以便日后用

方法一(试过但没成功):

if(navigator.appVersion.match(/MSIE (7|8)\./i)!=null || navigator.appVersion.match(/MAXTHON/i)=='MAXTHON')
{
if (element.YUSERONCLICK) eval(element.YUSERONCLICK + "onclick(event)");
}else{
if (element.YUSERONCLICK) eval(element.YUSERONCLICK + "anonymous()");
}

方法二(试过也没成功):

if(navigator.appVersion.match(/8./i)=='8.' || navigator.appVersion.match(/7./i)=='7.' || navigator.appVersion.match(/MAXTHON/i)=='MAXTHON')
{
        if (element.YUSERONCLICK) eval(element.YUSERONCLICK + "onclick(event)");  
}
else
{
       if (element.YUSERONCLICK) eval(element.YUSERONCLICK + "anonymous()");
}


方法三(没试。因为我的只是IE7。这种是相对于IE8的):
if(navigator.appVersion.match(/8./i)==’8.’)
    {
      if (element.YUSERONCLICK) eval(element.YUSERONCLICK + “onclick(event)”); 
   }
else

   {
     if (element.YUSERONCLICK) eval(element.YUSERONCLICK + “anonymous()”);
}


×

感谢您的支持,我们会一直保持!

扫码支持
请土豪扫码随意打赏

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

分享从这里开始,精彩与您同在

打赏作者
版权所有,转载注意明处:不懂戀愛魚兒 » eWebeditor在不同浏览器中点击所有按钮没反应的解决办法
标签: ewebeditor

发表评论

路人甲 表情
看不清楚?点图切换 Ctrl+Enter快速提交

网友评论(0)